Brzegi k. Wieliczki, woj. małopolskie

Światowe Dni Młodzieży - sesja 4

 

 

 

Ortofotomapa RGB o pikselu terenowym GSD= 2,5 cm.