profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

 

   QMapa GML 2021

 

Opublikowaliśmy wtyczkę do QGIS, która umożliwia wizualizację mapy zasadniczej z plików GML obejmujących zbiory danych EGiB, GESUT i BDOT500.

Wtyczka wymaga QGIS w wersji 3.24 lub wyższej.

 

Nasza wtyczka działa na plikach GML sporządzonych zgodnie z modelami danych 2021, tj. określonymi w rozporządzeniach wydanych w 2021 roku dotyczących baz danych EGiB, GESUT i BDOT500. Prezentacja kartograficzna obiektów na mapie jest realizowana wg standardów opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Wtyczka w swojej standardowej funkcjonalności wykorzystuje elementy redakcji kartograficznej zapisane w klasie Prezentacja graficzna (obiekty KARTO w poprzednich modelach danych). Mając jednak na uwadze problemy niektórych programów funkcjonujących na rynku z właściwym zapisem elementów redakcji kartograficznej w plikach GML, wyposażyliśmy wtyczkę w funkcję automatycznej redakcji mapy, która pomija obiekty KARTO.

Nowa aktualizacja wtyczki 1.1.1 już dostępna.

 

Wtyczkę QMapa GML 2021 wraz instrukcję obsługi można pobrać z repozytorium QGIS. Przykładowe pliki GML sporządzone zgodnie z modelami danych 2021, które opublikował GUGiK w ramach konkursu na wykonanie wtyczki, można znaleźć pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0010/235729/Wyjasnienia-tresci-Regulaminu-Zalacznik-nr-1.7z

 

Tak wygląda wizualizacja tych danych wykonana przy użyciu naszej wtyczki QMapa GML 2021.

 

Obecnie pracujemy nad wtyczką do edycji danych mapowych z zakresu EGiB, GESUT i BDOT500. Jesteśmy firmą, która rozpoczynała swoją działalność w 2013 roku, w którym wprowadzono do polskiej geodezji modele danych EGiB, GESUT i BDOT500 zdefiniowane wg schematów aplikacyjnych GML. Od początku swojej działalności wszelkie opracowania z zakresu baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, a także BDSOG i EMUiA realizujemy przy użyciu własnego autorskiego oprogramowania, które zapewnia wymianę danych w otwartym formacie GML. Chcemy te nasze wieloletnie doświadczenia i rozwiązania zbudowane na profesjonalnej, ale drogiej platformie MicroStation, przenieść teraz na darmową platformę QGIS i w ten sposób udostępnić tanie rozwiązanie szerokiemu gronu wykonawców. Nie wiemy, czy to się uda w 100%, ale podjęliśmy takie wyzwanie.

 

Zainteresowani wtyczką do edycji danych EGiB, GESUT i BDOT500 mogą się z nami kontaktować mailowo pod adresem qgis@geoxy.pl. Jeżeli chcecie podzielić się własnymi oczekiwaniami i sugestiami piszcie do nas. Choć sami jesteśmy wykonawcami i wydaje nam się, że rozumiemy potrzeby i oczekiwania wykonawców, to chętnie poznamy punkt widzenia innych. To mogą być cenne wskazówki dla nas.

Więcej informacji na temat naszych narzędzi osadzonych na platformie QGIS będziemy publikować na naszej stronie w zakładce QGIS.

 

KLIENCI
KTÓRZY
NAM ZAUFALI

Wdrożenie usług fotogrametrycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych szansą na rozwój firmy GEOXY Spółka z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

"Fundusze Europejskie dla Małopolski" 

Napisz do nas

GEOXY Spółka z o.o.


tel +48 12 3070195

mail biuro@geoxy.pl


ul. Miedziana 17

31-567 Kraków