Proszowice, woj. maƂopolskie

 

 

 

Ortofotomapa RGB o pikselu terenowym GSD= 5 cm.