Niepołomice, woj. małopolskie

 

 

Ortofotomapa RGB o pikselu terenowym GSD=2,5 cm.