Niepołomice - gmina, woj. małopolskie

 

 

 

Ortofotomapa RGB o pikselu terenowym GSD= 5 cm.