Miejscowość Jelonek, Gmina Suchy Las

 

 

 

Ortofotomapa RGB o pikselu terenowym GSD=5 cm. Data wykonania: czerwiec 2016